ÉNEKELJ AZ ERDŐBEN!

Énekelj az Erdőben 2024!

Csatlakozzatok a III. Erdei Dalos Találkozóhoz!

Madarak és fák napja alkalmából – immár harmadik alkalommal – országos erdei dalos találkozót szervez az Erdő Ajándéka Erdei Iskola és Alapítvány. Az Énekelj az Erdőben élménynap az éneklés szárnyaló örömével kapcsolja össze az embereket a természettel. Legyen a mi ajándékunk az erdő felé a szívből jövő énekszó, köszönetképpen az éltető forrásvízért, a tiszta levegőért, a gyógyító növényekért.

Minden előzetes várakozásunkat felülmúlta az Énekelj az Erdőben! kezdeményezésünk 2022. évi lelkes fogadtatása az iskolák, óvodák és bölcsődék részéről. Országos és nemzetközi szinten is jelentős sikereket értünk el, hiszen több mint 28 ezren csatlakoztak a felhíváshoz, majd 2023-ban 32 ezren 7 országból.

Csatlakozzatok Ti is a dalos mozgalomhoz május 10-én, pénteken 10.00 órakor, éljétek át és érezzétek meg az erdei éneklés különleges erejét! Ebben az időpontban a Normafánál egy rendezvény keretében többszáz torokból és szívből száll fel az ének, amihez saját környezetetekben Ti is csatlakozhattok – egyedül, családdal, barátokkal, kórusokkal.

Énekeljétek el kedvenc dalaitokat – akár a Tavaszi szél vizet áraszt címűt – egy közeli parkban, erdőben, a kedvenc fátoknál vagy az ismerős arborétumban, készítsetek felvételt, fotót vagy videót és küldjétek el nekünk, hogy közösségi csatornánkon (https://www.facebook.com/dalostalalkozo) ismét megmutathassuk milyen sokan daloltak együtt az erdei dalos találkozón. Használjátok a #dalostalálkozó2024 hashtaget!

Az éneklést bátran egészítsétek ki faültetéssel, szemétszedéssel, madarak megfigyelésével, erdei iskolai programokkal. Rajzokkal, versekkel vagy fogalmazásokkal is erősíthetitek kapcsolatotokat az erdővel, a természettel.

A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.” – mondta Kodály Zoltán, meggyőződésünk szerint az erdőből eredő életerő hasonló fontosságú, semmi mással nem pótolható. Az Ének az Erdőben mozgalomban teljes szívvel-lélekkel kapcsolódunk a zenéhez és az erdőhöz egyaránt, ahogy tették ezt már 1863-ban a soproni Dalos-hegyen.

Az országos erdei dalostalálkozóhoz online regisztrációval kapcsolódhattok, a
regisztráció kitöltését –a nyomtatványt itt találjátok: https://forms.gle/5xkkspx3hX8v9BSo6

Köszönjük figyelmedet és kérjük, add tovább a hírt, énekeljünk minél többen 2024. május 10-én az erdőben – az erdőnek!

Nemzetközi meghívók/International invitations!

🇫🇷🇮🇹 🇩🇪🇬🇧

Canto en el Bosque 2024 Canto neSinging in the Forest_2024l Bosco_2024 Français_annonce_2024 Sing im Wald_2024 Singing in the Forest_2024 Sjung_i_skogen_2024 Spievaj v lese_2024

“Életben és Dalban egyesüljünk!” – Az erdei Dalos-találkozók története

1863-ban hangzott fel első alkalommal a dalárdák éneke Sopron különleges hegyén, a Dalos-hegyen, ahol ma is emlékkő őrzi a 100 évig megünnepelt szép hagyományt. Lelkes soproni erdészek és az Árnika Erdei Iskola elhivatott közreműködésével 1998-ban a soproni Dalos-kőnél újra énekhangok töltötték meg az erdőt. Többszáz gyermek ünnepelte közös énekszóval Szent György-nap és a Madarak és Fák Napja alkalmából az Erdőt, mint minden jó eredő forrását, az üde tavaszi megújulást és a tökéletes összhangot jelentő Zene harmóniáját. 2014-ben a Hármashatárhegyen is felzendült az ének az Erdő Ajándéka Erdei Iskola szervezésében. Az iskolai és osztály kórusok egyéni bemutatkozását közös ének, majd erdei élménynap követte minden év tavaszán, egészen 2019-ig.

Az erdei dalos találkozók különleges hagyománya 2022-ben a Normafánál folytatódik, illetve országos mozgalommá válik Ének az erdőben mottóval, hogy az éneklés erejével kösse össze az embereket a természettel és a tavaszi élet-kezdettel.

Soproni képek

Budapesti képek (Hármashatár-hegy)

Madarak és Fák Napja
A Madarak és Fák Napja iskolai megünneplését hazánkban Herman Ottó autodidakta polihisztor, a magyar táj és hagyományok nagy ismertetője már 1900-ban szorgalmazta. Hatására barátja, Chernel István 1902 tavaszán Kőszegen elsőként ünnepelte meg gimnazista diákokkal, majd az ünnepnapot 1903-ban a helyi Állatvédő Egyesület felhívására Sopronban is megrendezték.
1906. április 27-én Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter – Herman Ottó és az Országos Állatvédő Egyesület kezdeményezésére − a 26.120 számú körrendeletével elrendelte a Madarak és Fák Napja évenkénti megtartását a népiskolákban. A miniszter körrendeletében a Herman Ottó által javasolt amerikai iskolai mintát, az 1894-től megünnepelt Madarak Napját (Bird Day) és a Fák Napját (Arbor Day) vette alapul, de Olaszországban már 1899 őszén ültetéssel ünnepelték az iskolások a Fák Ünnepét, amit a Néptanítók Lapja nálunk is népszerűsített. Erzsébet-fákat is ültettek akkoriban sok településen (Szombathelyen is egy hársfát, ma is él!)
Az első iskolai ünnepélyek megtartásához az előadásokhoz Herman Ottó, a Magyar Ornitológiai Központ alapítója „Madarak hasznáról és káráról” című könyvét ajánlotta.
Az ünneplés rendszeressé és népszerűvé vált a népiskolákban. 1912-ben már egymillió gyerek vett részt a rendezvényeken, több mint hatezer iskolában. A növények, állatok védelmére és szeretetére nevelés, a verses-dalos természetjárással egybekötött megemlékezés és ünneplés során a tanítók lelkesen beszéltek a madarak és fák értékeiről, az erdő, a természet szépségéről, és felhívták a gyermekek figyelmét a védelmükre. Megemlékeztek Herman Ottóról és Gróf Apponyi Albertről, érdemeikről, majd a gyermekek műsorral, a madarakról, fákról, a természetről szóló versekkel, énekekkel zárták a programot. E naphoz a körrendelet alapján szervesen hozzátartozott a faültetés is, bár ez a késői időpont nem kedvező erre.
1922-től az ünneplést további körrendelettel a felsőbb iskolákra is kiterjesztették.
Az 1950-es évektől e nap jelentősége csökkent. Majd az 1980-as évek elejétől ismét a figyelem középpontjába került, és 1996-tól az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 64. § (3) pontja alapján, konkrét napon, minden évben május 10-én ünnepeljük.
Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság – különösen az ifjúság – természet védelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia.”
Madarak és Fák a Szabadság és Hűség örök jelképei. Ezért is kedvesek különösen nekünk, soproniaknak!
Felhasznált és ajánlott irodalom:
Hartl Éva: Madarak és Fák Napja a XX. század első felében Magyarországon (1906-1944) (ERFARET, 2006)
Herman Ottó: Madarak és fák napja Magyarországon (1906)
Vaday József: Madarak és Fák Napja (1907)

Összeállította: Hárs Olivér Castanea Környezetvédelmi Egyesület

Share This